Nadolazeći događaj: Trenutno nema događaja u najavi!
Članovi

Članovi

 

Upravni odbor:

 1. Mladen Houška -predsjednik
 2. Josip Hođa -podpredsjednik
 3. Ivan Loborec -tajnik
 4. Marijana Čolig
 5. Mladen Marečić

 

 Operativni članovi:

 1. Bahlin Martin
 2. Bičak-Dananić Vesna
 3. Blašković Boris
 4. Bujanović Marta
 5. Čolig Marijana
 6. Dananić Mario
 7. Fanjek Ivana
 8. Fanjek Marijan
 9. Hođa Josip
 10. Houška Branko
 11. Houška Mladen
 12. Houška Ružica
 13. Houška Veronika
 14. Knez Marija
 15. Lanović Franjo
 16. Lanović Melita
 17. Lanović Mihaela
 18. Loborec Ivan
 19. Marković Nenad
 20. Marečić Mladen
 21. Munđak Mirna
 22. Novaković Jasna
 23. Platušić Danijel
 24. Poldrugač Vladimir
 25. Simon Zvonimir
 26. Šatović Kruno     

 

Podupirajući članovi:

 1. Blašković Nada
 2. Blašković Juraj
 3. Dananić Anita
 4. Filipan Davor
 5. Grujić Mirjana
 6. Grujić Robert
 7. Houška Magdalena
 8. Kudelić Gabrijel
 9. Majta Mario
 10. Majta Mirjana
 11. Mačković Romana
 12. Marković Nenad
 13. Sačer Simon Jadranka
 14. Tari Kristian        

 

Djeca: 

 1. Dananić Dora
 2. Dananić Ema
 3. Majta Noemi

Povratak