Nadolazeći događaj: Trenutno nema događaja u najavi!
Članovi

Članovi

 

Upravni odbor:

 1. Mladen Houška -predsjednik
 2. Josip Hođa -podpredsjednik
 3. Ivan Loborec -tajnik
 4. Marijana Čolig
 5. Mladen Marečić

 

 Operativni članovi:

 1. Bahlin Martin
 2. Bičak-Dananić Vesna
 3. Blašković Boris
 4. Bujanović Marta
 5. Čolig Marijana
 6. Dananić Mario
 7. Džakić Ema
 8. Džakić Ivan
 9. Fanjek Ivana
 10. Fanjek Marijan
 11. Hođa Josip
 12. Houška Branko
 13. Houška Mladen
 14. Houška Ružica
 15. Houška Veronika
 16. Knez Marija
 17. Krčelić Luka
 18. Lanović Franjo
 19. Lanović Melita
 20. Lanović Mihaela
 21. Loborec Ivan
 22. Marečić Mladen
 23. Munđak Mirna
 24. Novaković Jasna
 25. Platušić Danijel
 26. Poldrugač Vladimir
 27. Simon Zvonimir
 28. Šatović Kruno     

 

Podupirajući članovi:

 1. Bičak Antonio
 2. Blašković Nada
 3. Blašković Juraj
 4. Dananić Anita
 5. Dremel Matea
 6. Filipan Davor
 7. Grujić Mirjana
 8. Grujić Robert
 9. Houška Magdalena
 10. Kudelić Gabrijel
 11. Komšo Denis
 12. Majta Mario
 13. Majta Mirjana
 14. Mačković Romana
 15. Marković Nenad
 16. Novosel Franjo
 17. Sačer Simon Jadranka
 18. Tari Kristian        

 

Djeca: 

 1. Dananić Dora
 2. Dananić Ema
 3. Majta Noemi

Povratak