Nadolazeći događaj: Trenutno nema događaja u najavi!
O nama

O nama

Vitezovi zelingradski su udruga koja se bavi proučavanjem i prezentiranjem hrvatske srednjevjekovne povijesti. Osnovana je 2007.g. u Sv. Ivanu Zelini sa svrhom da prezentira srednjevjekovni Zelingrad i život u njemu. Kako je Zelingrad doživio svoj vrhunac u 15. I 16. st., udruga se specijalizirala upravo za taj period srednjeg vijeka.

Udruga broji 50-tak članova koji su se specijalizirali za pojedina područja poput mačevanja, bojnih naprava, streličarstva, vatrenog oružja, konjaništva, srednjevjekovne kuhinje, srednjevjekovnih kostima, numizmatike.

Udruga ima bogat srednjevjekovni viteški tabor sa desetak šatora i mnoštvom viteške opreme, sa čime je rado viđen gost na brojnim viteškim događanjima u Hrvatskoj, te širom Europe. Za potrebe rekonstrukcija srednjevjekovnih bitki i opsada udruga koristi drvenu maketu utvrde te brojne opsadne naprave koje su izradili sami članovi. Od replika bojnih naprava koje su u funkciji imamo 3 katapulta, balistu, trebuše, 2 opsadna ovna, oklopljena bojna kola, te nekoliko topova.

Tokom cijele godine članovi udruge gostuju na brojnim turnirima i festivalima.

Poseban izazov udruzi su rekonstrukcije povijesnih događanja i organizacija srednjevjekovnih bitki na povijesnim lokacijama, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama.

Udruga surađuje sa gotovo 50 srodnih udruga, asocijacija, te raznih drugih skupina u Hrvatskoj i inozemstvu.