Nadolazeći događaj: Trenutno nema događaja u najavi!
Uvjeti prodaje na viteškom turniru 2015.

Uvjeti prodaje na viteškom turniru 2015.

Objavljeno: 10.04.2015
Održava se od: 16.05.2015. do: 17.05.2015.

UVJETI

KORIŠTENJA PROSTORA ZA ŠTANDOVE,

PRODAJU I PREZENTACIJE NA VITEŠKOM

TURNIRU

 

 Vitezovi zelingradski utvrđuju slijedeće uvjete korištenja prostora i štandova na manifestaciji Međunarodni viteški turnir u Sv. Ivanu Zelini (prostor bivših bazena) koji će se održati 16. i 17. svibnja 2015. godine:

 Uvjeti korištenja prostora izvan ograde Viteškog turnira:

Prostor se može koristiti za prodaju kokica, balona, bombona, šećerne vata i sl. proizvoda, tekstila, obuće, lepinja

-          cijena  dužnog metra za štand…………..100.00 kn/ dan

-          cijena po aparatu za kokice, sladolede i sl. ………..150.00 kn/dan

-          cijena po kotlu za lepinje………………..150.00 kn/dan   

(priključak struje za rasvjetu se naplaćuje posebno 50,00 kuna)

 

Uvjeti korištenja prostora unutar Viteškog turnira za stare obrte:

Prostor se može koristiti za stare obrte, proizvode zdrave hrane, vino, cvijeće, umjetnička djela (slike, keramiku, proizvode od drva i stakla), suvenirski viteški program (izrađen od prirodnih materijala), za promociju udruga i promociju turističkih manifestacija

   -  cijena korištenja tipske kućice ……… 250,00 kn/ dan

   -  cijena korištenja štanda……………… 150.00 kn/ dan

   -  cijena dužnog metra bez štanda ……..   80.00 kn/ dan

Unutar prostora turnira strogo je zabranjena prodaja proizvoda od plastike!

Svi zainteresirani trebaju se javiti ovlaštenoj osobi organizatora na tel. 01/2061-544, te sa njime dogovoriti korištenje prostora.

Sa svim korisnicima prostora, Vitezovi zelingradski će zaključiti ugovore.

 Uplate za korištenje štandova izvršiti na žiro račun naveden u ugovoru ili osobno u računovodstvu Vitezova zelingradskih najkasnije do 8. svibnja 2015.

 U slučaju da korisnik prostora ne poštuje ove uvjete, niti uvjete iz ugovora, redari organizatora će ga udaljiti sa prostora održavanja manifestacije.

 Ove godine se korištenje prostora na manifestaciji neće odobriti osobama koje su se proteklih godina ogriješili o naprijed navedena pravila.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01/2061-544

 


Povratak